Makam Syekh Sialahan di Solok

0
128

aDitempat makam SYEKH SIALAHAN ini terdapat banya sekali bangunan tua yang bersejarah, diantaranya / surau yang sudah berumur ratusan tahun. Dalam perjuangannya mensyiarkan islam di wilayah solok tidak sedikit hambatan yang beliau dapatkan, namun yang paling mempengaruhi adalah kakak beliau yang menjadi Angku Lareh dengan mamakai gelar DT. Bandaro yang mana kakaknya lebih pro pada Belanda sebagai kaum penjajah makanya salah satu alasan beliau mengembara mensyiarkan islam untuk menghindari ancaman dari kakaknya yang seoarang Lareh yang mempunyai kuasa yang sedikit bertentangan dengan nurani beliau. Dalam hal mensyiarkan islam diwilayah Solok, beliau mengajarkan tarekat siri naqsabandiyah pada para santri dan jamaahnya yang dilakukakn pada surau tua yang beliau tinggalkan saat ini semenjak pertengahan abad XIX. Murid murid beliau berdatangan dari penjuru Solok, datar dan dan sampai akhir hayatnya. Beliau wafat pada bulan July 1917 bertepatan dengan 9 Muharram 1336 hijryah.

No tags for this post.

Related posts